"Meryem Uzerli’nin yeni rolü" ile Etiketlenen Konular

Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Meryem Uzerli, “Geri döneceğim.  Timur Savcı ile bir  dizi için anlaşabiliriz” dedi. Mer­yem Uzer­li geç­ti­ği­miz yıl Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­sin­de oy­nar­ken ya­pım­cı­sı­na bi­le ha­ber ver­me­den Al­man­ya­’ya git­ti. ‘Tü­ken­miş­lik sen­dro­mu­’ ya­şa­yan oyun­cu, bir sü­re te­da­vi gör­dü. Git­ti­ği gün­den bu ya­na Tür­ki­ye­’ye dö­nüp dön­me­ye­ce­ği me­rak ko­nu­su olan Uzer­li, ilk ola­rak zor du­rum­da...
Sayfa başına git