Meryem Uzerli’nin yeni dizisi

Meryem Uzerli’nin yeni dizisi
1 Temmuz 2014 tarihinde eklendi, 2.207 kez okundu.

Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Meryem Uzerli, “Geri döneceğim.  Timur Savcı ile bir  dizi için anlaşabiliriz” dedi.

Mer­yem Uzer­li geç­ti­ği­miz yıl Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­sin­de oy­nar­ken ya­pım­cı­sı­na bi­le ha­ber ver­me­den Al­man­ya­’ya git­ti. ‘Tü­ken­miş­lik sen­dro­mu­’ ya­şa­yan oyun­cu, bir sü­re te­da­vi gör­dü. Git­ti­ği gün­den bu ya­na Tür­ki­ye­’ye dö­nüp dön­me­ye­ce­ği me­rak ko­nu­su olan Uzer­li, ilk ola­rak zor du­rum­da bı­rak­tı­ğı di­zi­nin ya­pım­cı­sı Ti­mur Sav­cı ile ara­sı­nı dü­zelt­ti. Tür­ki­ye­’ye dö­nü­şüy­le il­gi­li ses­siz ka­lan Uzer­li, ilk kez açık­la­ma ya­pa­rak “Ti­mur Sav­cı ile ko­nu­şu­yo­rum. Bir di­zi için an­la­şa­bi­li­ri­z” de­di.

Kızını da getirecek



Bir yıldır uzak kaldığı Türkiye’yi çok özlediğini de dile getilen Meryem Uzer­li “Tür­ki­ye­’yi ve Türk hal­kı­nı çok se­vi­yo­rum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz” diye konuştu. Şu­bat ayın­da La­ra isim­li kı­zı­nı dün­ya­ya ge­ti­ren Uzer­li, İs­tan­bu­l’­a be­be­ği­ni de getirecek. (Bugün)

Etiketler:

Meryem Uzerli’nin yeni dizisi Konusuna 2 Yorum Yapıldı
  1. asuman diyor ki:

    hürrem sultan sen nerelerdesin bakim.

  2. Hande diyor ki:

    Meryem üzerli’nin Muhteşem Yüzyldan ayrılması çok üzücü olmuştu. yeni dizinde de umarım başarılı olur.

Sayfa başına git